Paul Georg Aalto

Patteriston komentaja: nimi ”Aallon Patteristo” tulee talvi- ja jatkosotaan perustettujen ilmajokisten tykistöpatteristojen ko­men­ta­jan­­ Paul Georg Aallon mukaan. Aalto syntyi Turussa vuonna 1904. Hän suoritti Kadettikoulun kurssin nu­me­ro­­ 8 vuosina 1926-27 ja palveli sen jälkeen tykistöupseerina sekä puolustusvoimissa että suo­je­lus­kun­ta­jär­jes­­tössä. Vuodesta 1933 alkaen hän oli Ilmajoella suojeluskunnan aluepäällikkö. Aalto ylen­net­tiin evers­ti­luut­nantiksi vuonna 1944. Asekätkennästä hän oli pidätettynä 22 kuukautta. Merkittävistä an­si­oistaan hä­nel­le myönnettiin muun muassa VR2mk, VR3tlk, VR3mk ja VR4mk.