Komentajan päiväkäsky 011044

Kevyt Patteristo 24:n komentaja everstiluutnantti Paul Georg Aalto julkaisi 011044 aseiden vaiettua päiväkäskyn, jossa hän toteaa muun muassa seuraavaa: ”Aseveljet, Suomen taistelevaa armeijaa ei ole lyöty, sen me kukin tunnemme sisimmässämme, ja siitä syystä saamme tälläkin hetkellä asua vapaata isänmaamme kamaraa. Parempaa todistusta emme käymämme taistelun oikeutuksesta ja välttämättömyydestä sekä annetuista raskaista uhreista kaipaa”.