Museon historia

museo_kuvaKirkon mallinen museorakennus valmistui vuonna 1914. Arkkitehti Aarne Savela ja rakennusmestari Valle Antila laativat piirustukset Ilmajoen toisen 1600-luvulta peräisin olevan kirkon mukaan.

Museon alueelle on vuosien mittaan siirretty muutamia rakennuksia: tuulimylly, Yli-Lauroselan talon vilja-aitta, vanha siunauskappeli, markkina-aitta ja Aallon patteriston perinnetalo.

Vuonna 1803 muutamat Ilmajokiset herramiehet päättivät perustaa maamiesseuran. Heidän aito kiinnostuksensa maanviljelyn kehittämiseen oli seuran kantava voima seuraavan sadan vuoden ajan. Viljelykokeilut ja valistustyö loivat seudun maanviljelykselle nykyaikaan asti ulottuvan pohjan.

Tämän vuosisadan alussa viljelysseurat yleistyivät ja osa niistä yhdistyi, mutta ilmajoen maamiesseura halusi säilyttää itsenäisyytensä. Valtion avustus lakkautettiin vuonna 1908 eikä perinteiseen toimintaan ollut enää mahdollisuuksia. Maamieseurojen yleisessä kokouksessa maisteri Niilo Liakka kehotti isäntiä tallettamaan maatalousesineistöä paikkaan, jossa ne olisivat hyvässä tallessa ja kaikkien nähtävillä. Ilmajoen maamiesseuran johtokunta otti ehdotuksen innolla vastaan ja laittoi esineiden keräyksen viivyttelemättä alulle.

Esinenäyttelyn rakentaminen aloitettiin heti museon valmistuttua. Alkuperäinen tarkoitus oli maatalousmuseon perustaminen. Pian kuitenkin huomattiin, että museota tarvittiin myös muun esineistön säilyttämiseksi. Esinekeräyksien ja lahjoituksien ansiosta kokoelmiin karttui esineitä seudun kaikilta elämän alueilta.